ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ (Automatic)

ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ (Automatic)

Image Image Image
Image Image Image

 

พัดลมฟาร์มเป็นพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง เหมาะสำหรับงาน

ดูดระบายความร้อน,กลิ่น, ควัน ในอาคาร โดยที่ให้ปริมาณลมที่มาก 

ใช้กลไกปิด-เปิดอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์ทำงาน ไม่มีเสียงดังของชัตเตอร์

หรือบานเกร็ดของพัดลมฟาร์มเวลาเปิด-ปิดพัดลม โดยแขนกลจะดันให้

ซัตเตอร์เปิดออก เพื่อให้ลมเข้า-ออกผ่านชัตเตอร์ได้ไม่ว่ามอเตอร์จะหมุนทางไหน ทนทานและประหยัดไฟ

ลักษณะโครงสร้าง พัดลมระบายอากาศรุ่น TH-1000C และ  TH-1380C
  • ตัวพัดลมและใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรงทนทาน
  • ใบพัด : Stainless steel 430, หนา 1.2 mm
  • มีบานเกล็ดชัตเตอร์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ หนา : 0.8 mm. ป้องกันแมลง ขณะไม่ใช้งาน
  • มีตาข่ายป้องกันด้านหลังพัดลม
 

Fan blade are advanced Through the computer dynamic balance measuring instrument calibration,Dynamic balance control in 1g,The fan running smoothly,The blower to smooth running, small vibration, low noise, enhances the stability of the whole machine. Fan blade materials are stainless steel, galvanized plate, aluminum alloy three kinds of optional material.
Fan blade is made of Krupp stainless steel by punch forming, no dust, attractive and durable. Special blades shape design ensure large air volume, no deformation, no broken, keep air volume same all the way. Thickness 1.2 mm., surface finish BA grade.
Motor have domestic brand motor and Mitsubishi motor can be chosen. Motor voltage and frequency can be customized. Domestic brand motor joining open phase protection device, When the lack of power, can carry out their own power to control; Motor protection grade IP 55, insulation class:F
Centrifugal type open mechanism can guarantee that the sutters comletely open and close, Make the shutters opened to reduce, increase the air flow: Closed tight, can effectively prevent the outdoor wind, light and dust from entering the house; The first use of hight-quality nylon PA66 material, to ensure the servile life of the open mechanism: Centrifugal type open parts are connected, use copper rivets link, wear resistance, no rust, good flexibility, reduces friction coefficient: Guide rod made of 304 stainless steel, plus special material, ensure the intensity, not rusty, greatly improving the service life.
Using good quality belt, to ensure that the service life, free Maintenance, The service life of the belt in a type A on the basis of an increase of 3 times.
In order to facilitate handling, fan on both sides of the fuselage design of the recessed plastic handle, convenient transportation, improve transport efficiency, and reasonable design, beautiful appearance, not to hurt the hand, not easy to damage.
 
 
Model no. Diameter biades Drive Frequency Moter rotation Speed Airflow Voltage Speed Power Noise Height Width Thickness
  mm   Hz rpm m³/h V r/min w dB(A) mm mm mm
CD-1000C 900 (36") Belt 50 1400 28000 220/380 2800/3300 750 64 1000 1000 450
CD-1380C 1270 (50'') Belt 50 1400 46000 380 2800/3300 1100 64 1380 1380 450
Visitors: 44,902