อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ Accessories and Spare Parts

  


  • ถุงกรองฝุ่น (Filter Bag) อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่ พัดลมดูดควัน หรือ พัดลมดูดอากาศ ที่ต้องการบำบัดอากาศ ก่อนที่จะมีการ ปล่อยออกที่อื่นหรือในห้องที่เป็นพื้นที่ปิ...

  • ท่อลม (Flexible Duct Hose) คุณสมบัติ (Features) ท่อลมระบายอากาศยืดหยุ่นได้ ใช้สำหรับ ส่งลม,ปล่อยกลิ่น, ควัน,ไอระเหย,ฝุ่นละออง เชื่อมหรือเย็บด้วยจั...

  • อะไหล่ (Spare Parts) Hand Push Ventilator Exhaust ใบพัด CTF ใบพัด SHT-30
Visitors: 48,138