ผลงานของเราบางส่วน


ระบบพัดลมใช้ใน สาธารณูประโภคใต้ดิน
COOLING AIR เครืองทำความเย็นด้วยระบบน้ำ
งานติดตั้งท่อส่งลม ส่งลมเย็นเข้าเครื่องบิน
งานระบบถ่ายเทอากาศอุโมงค์ใต้ดิน
ระบบบำบัดกลิ่นควันฝุ่น
ระบบระบายอากาศชั้นใต้ดินสนามบินสุวรรณภูมิ
ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
โรงงานผลิตท่อส่งลม
พัดลมใช้ในอุโมงค์ใต้ดิน
ระบบดูดฝุ่น

Visitors: 17,662